10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

11 kinh nghiệm đăng ký bảo hộ quyền tác giả (Đầy đủ nhất 2020)

Khi bạn sáng tác hoặc sở hữu một tác phẩm nào đó, việc đầu tiên để bảo vệ quyền sử dụng, lưu hành, nhượng tác quyền thì bạn cần phải đăng ký bảo hộ quyền tác giả.

Việc đăng ký này gíup bảo vệ quyền lợi về sau của bạn. Đồng thời giúp bạn chủ động hơn trong những tranh chấp không đáng có sau này.

1. BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ?

 

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Với những sáng tác phù hợp với quy định xã hội, phù hợp Luật Pháp thì việc cần phải đăng ký Bảo Hộ Quyền Tác Giả giúp bạn tránh các hành vi bị sao chép, đánh cắp bản quyền sách, truyện, hình ảnh, tác phẩm để trục lợi bất chính.

2. QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nhiều bạn đã biết đến Quyền bảo hộ tác giả, nhưng thực sự rất ít ai biết đến việc Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

a. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân là những quyền chỉ thuộc về riêng cá nhân tác giả, không thể chuyển giao cho bất kì ai dưới bất kì hình thức nào thậm chí ngay cả trong trường hợp tác giả của đối tượng sở hữu công nghiệp đó chết.

Khi tư vấn về Bảo Hộ Quyền Tác Giả, thường có 2 loại quyền nhân thân:

– Tuyệt đối:

o Quyền đặt tên cho tác phẩm;
o Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
o Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Với quyền này không được chuyển giao cho bất cứ ai và thời gian bảo hộ là vĩnh viện vô hạn.

– Tương đối:

o Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm
o Có thể được chuyển giao do có trường hợp chủ sở hữu không đủ điều kiện công bố
o Có thời hạn khi bảo hộ.

Bạn nên nắm được phần quyền nhân thân này để chắc chắn mình thuộc vào phân loại quyền nào để khi đăng ký sẽ phù hợp và chính xác hơn.

b. Quyền tài sản

Còn với quyền tài sản thì là phần mà bạn có quyền được sử dụng tác phẩm đó vào các mục đích như:

– Phái sinh: Dịch sang các ngôn ngữ khác, chuyển thể, cải biên…

– Biểu diễn: tác giả là bạn có thể biểu diễn hoặc cho phép người khác biểu diễn tác phẩm, đọc lại trước công chúng.

– Sao chép: Là bạn nếu là tác giả có thể sao chép hoặc cho phép người khác sao chép lại tác phẩm, bằng nhiều hình thức kể cả ấn bản điện tử.

– Quyền phân phối: với tác giả đã được bảo hộ thì được quyền bán, cho thuê, chuyển nhượng bản gốc hay bản sao cho người khác.

Những điều này bạn cần chú ý, vì các vấn đề này có liên quan đến tài chính nên sẽ phải được pháp luật Nhà Nước công nhận mới có thể thực hiện.

Khi đến tư vấn tại các công ty Luật, bạn có thể yêu cầu Luật sư giải thích cặn kẽ, rõ ràng những Quyền này để bạn nắm được để tránh phát sinh những tranh chấp, kiện tụng sau này.

3. AI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Không phải ai cũng có thể đăng ký quyền tác giả được. Mà phải theo những quy định hiện hành của Luật pháp như sau:

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có thể là cá nhân, pháp nhân trong nước hoặc cá nhân, pháp nhân nước ngoài đều có quyền nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm của mình tại Cục Bản quyền tác giả.

Chú ý chia ra 2 hình thức (cá nhân trong nước và người nước ngoài):

– Khi tiến hành nộp đơn đăng ký cá nhân, pháp nhân trong nước có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền tác giả thay mặt mình nộp đơn đăng ký tới cơ quan đăng ký.

– Đối với cá nhân, pháp nhân nước ngoài muốn đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam sẽ không được trực tiếp nộp đơn mà bắt buộc phải ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền tác giả nộp đơn đăng ký cho tác phẩm tại Việt Nam.

Việc bạn cần phải biết bạn đang thuộc diện nào khi đăng ký quyền tác giả để được thực hiện hồ sơ chính xác nhất.

4. THỜI HẠN ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Tại Việt Nam, thời hạn bảo vệ quyền tác giả tính như sau:

– Đối với tác phẩm di cảo: Thời hạn bảo hộ là 50 năm kể tính từ ngày đầu tiên tác phẩm được công bố.

Giải thích thêm về tác phẩm di cảo như thế này: Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và Điều 6 Nghị định số 85/2011/NĐ-CP quy định về tác phẩm và thời gian bảo hộ tác phẩm công bố sau khi tác giả mất.

– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh, tác phẩm khuyết danh: Thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu.

– Đối với trường hợp tác phẩm chưa được công bố: Thời hạn là 25 năm kể thừ khi tác phẩm được hình thành thì thời hạn bảo hộ trong trường hợp này là 100 năm.

Các loại hình tác phẩm còn lại ( văn học – nghệ thuật): Thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời.

Năm tính trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả được tính như sau: thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt vào 24h ngày 31 tháng 12 năm cuối cùng của thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định.

5. QUY ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ

– Giới hạn về không gian: quyền tác giả của bạn có thể chỉ có tác dụng ở trong phạm vi Việt Nam khi bạn là công dân Việt Nam thôi. Chính vì điều này bạn cần hỏi Luật sư cụ thể hơn về quyền này để tránh bị ảnh hưởng khi tác phẩm vượt ra khỏi nước Việt Nam.

– Giới hạn về thời gian: Theo Luật thì quyền tác giả bị giới hạn về thời gian chứ không phải là vĩnh viễn. Và mỗi tác phẩm sẽ có quy định về thời gian khác nhau.

– Giới hạn sử dụng không cần chi phí nhuận bút thù lao: Đây là khi tác phẩm được sử dụng với mục đích nghiên cứu, giảng dạy, lưu trữ tại thư viện hoặc trích dẫn nguyên văn không sai khác ý tác giả. Tất cả đều không có mục đích thương mại.

– Giới hạn quyền: Theo điều luật 26 trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 nếu sử dụng tác phẩm để phát sóng truyền hình, sử dụng tác phẩm không gây ảnh hưởng đến tác giả thì không cần xin phép nhưng phải trả nhuận bút.

6. TÀI LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Thẹo Bộ Luật sở hữu trí tuệ 2014 ghi tại khoản 2 điều 50, Đơn đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
– Hai bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan
– Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.
– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn
– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

7. TỰ ĐI ĐĂNG KÝ

Rất nhiều bạn muốn rằng, tự mình đi làm các thủ tục để đăng ký quyền bảo hộ tác giả để tiết kiệm chi phí. Điều này có thể làm được chứ không phải là không nhé.

Tuy nhiên, bạn hãy cân nhắc các rủi ro mà khi tự làm có thể xảy ra.

– Thứ 1: Bạn không nắm rõ các Luật, Quy Định, Những Điều Ban Hàng Về Luật Sở Hữu Trí Tuệ sẽ làm bạn khá mất thời gian để sắp xếp đầy đủ.
– Thứ 2: Điền thông tin không chính xác làm bạn phải chuẩn bị hồ sơ lại từ đầu hay bổ sung tới lui rất mệt.
– Thứ 3: Sẽ có khá nhiều quy định về việc làm hồ sơ, nếu bạn không nắm rõ rất dễ lầm lẫn gây đến hậu quả không được đăng ký hay bị kéo dài thời gian.

8. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ

a. Chi phí với các tác phẩm văn học: 100.000 đồng

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);
– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
– Tác phẩm báo chí;
– Tác phẩm âm nhạc;
– Tác phẩm nhiếp ảnh.

b. Tác phẩm kiến trúc : 300.000 đồng

– Tác phẩm kiến trúc.
– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

c. Tác phẩm tạo hình: 400.000 đồng

– Tác phẩm tạo hình;
– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

d. Tác phẩm điện ảnh: 500.000 đồng

– Tác phẩm điện ảnh;
– Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

e. Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 600.000 đồng

f. Cuộc biểu diễn được định hình trên:

– Bản ghi âm : 200.000
– Bản ghi hình: 300.000
– Chương trình phát sóng: 500.000

9. NHỜ DỊCH VỤ TƯ VẤN

Nếu nhờ dịch vụ tư vấn thì hãy đảm bảo dịch vụ này có thẩm quyền cũng như trình độ làm các loại hồ sơ bảo hộ này vì thực tế, không phải dịch vụ Luật nào cũng có thể làm tất cả các loại giấy tờ cho bạn.

Tất nhiên, dịch vụ Luật có thể là cá nhân học luật tự làm theo kinh nghiệm hoặc quen biết. Bạn hãy đảm bảo người hay dịch vụ này có đủ bằng cấp và đủ điều kiện làm giấy tờ bảo hộ cho bạn.

Bên cạnh đó, khi nhờ các dịch vụ không uy tín bạn có thể mất tiền oan hay bị thu thêm các loại phí ngoài dịch vụ mà không biết trước.

10. NHỜ CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN

Nhiều người tìm đến các Công Ty Luật để tư vấn. Điều này khá hợp lý và cũng an toàn hơn các dịch vụ cá nhân phía trên.

Tuy vậy, bạn cần chú ý cẩn thận tìm hiểu công ty Luật đó như thế nào như sau:

– Tìm hiểu website của công ty trên mạng để xem website họ có đưa được các thông tin về người đại diện là Luật Sư nào hay không?

– Giao diện thông tin trên website có địa chỉ rõ ràng, chính xác hay có số điện thoại hỗ trợ hay không?

– Xem qua các đánh giá của các khách hàng đã làm để tìm hiểu về công ty.

– Khi liên hệ bạn có thể hỏi về Thẻ Luật Sư của tư vấn viên để đảm bảo uy tín và tính an toàn khi gửi thông tin cho họ.

11. NHỮNG CHÚ Ý KHI ĐĂNG KÝ QUYỀN BẢO HỘ TÁC GIÀ

a. Tìm hiểu các yêu cầu quy định

Thực tế là nếu bạn có nhờ dịch vụ làm hay công ty làm thì việc của bạn vẫn phải tìm hiểu trước các loại thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để luôn luôn chủ động trong việc đăng ký này.

Tìm hiểu trước cũng phần nào giúp bạn có thể đi công chứng hay truy khai các loại giấy tờ liên quan trước. Bên cạnh đó,

Có những giấy tờ có thể liên quan đến các cơ quan chức năng hay cá nhân khác nữa nên việc hiểu rõ quy định giúp bạn có thể liên hệ trước để làm giấy tờ cho đầy đủ.

b. Hỏi thăm đồng nghiệp

Nếu bạn là nhà sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật…thì có thể tham khảo kinh nghiệm của những đồng nghiệp đã làm.

Họ có thể chia sẻ cho bạn những cách thức chuẩn bị giấy tờ hay văn bản nhanh chóng hơn.

Cũng như giúp bạn có được khái niệm về cách thức hồ sơ sẽ đi như thế nào, đến các cơ quan nào.

c. Tư vấn luật trước

Với bất kỳ Loại giấy tờ này liên quan đến Luật pháp thì bạn cần phải cẩn thận. Luôn tư vấn Luật với các Luật sư có kinh nghiệm trước rồi mới tìm hiểu và quyết định.

Việc tư vấn trước của Luật sư sẽ phần nào giúp bạn nắm được cách thức làm việc, cách chuẩn bị hồ sơ như thế nào cho nhanh chóng và đầy đủ nhất.

12. ĐƠN VỊ TƯ VẤN UY TÍN VÀ AN TOÀN

Như đã nói ban nãy, đơn vị tư vấn Luật khi làm Bảo Hộ Quyền Tác Giả là rất quan trọng. Bạn nên tìm đến những công ty Luật lớn, có kinh nghiệm và thực lực để thực hiện cho bạn.

Điển hình như Công Ty Luật Thành Công với các Luật Sư có kinh nghiệm chuyên sâu từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong tất cả các lĩnh vực như Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn Doanh Nghiệp, Hôn Nhân gia đình…

Bạn có thể gọi Hotline đến công ty để nhận tư vấn miễn phí

Hoặc bạn đặt lịch hẹn trực tiếp với Luật Sư trên website để tiện viện trao đổi thông tin

Bạn muốn được tư vấn, vui lòng gọi hotline miễn phí