10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

Blog

Tư vấn thủ tục hành chính
Tháng Sáu 3, 2020

Tư Vấn Thủ Tục Hành Chính

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp… Continue Reading

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính
Tháng Sáu 3, 2020

Tư Vấn Thủ Tục Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính

Quyền khởi kiện – Trình tự thủ tục khởi kiện vụ án hành chính Trong quản lý nhà nước hay khi thực thi công vụ, hoạt động hành pháp, các cơ quan nhà nước hoặc… Continue Reading

Tư vấn thủ tục khiếu nại hành chính
Tháng Sáu 3, 2020

Tư Vấn Thủ Tục Khiếu Nại Hành Chính

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính như thế nào? Khiếu nại là quyền của công dân được ghi nhận tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền khiếu… Continue Reading

Tư vấn trình tự xử lý vi phạm hành chính
Tháng Sáu 3, 2020

Tư Vấn Trình Tự Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Trình tự xử lý vi phạm hành chính theo quy định mới nhất Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động của các cá nhân có thẩm quyền nhằm xác định hành vi vi… Continue Reading

Tư vấn mức phạt hành chính
Tháng Sáu 3, 2020

Tư Vấn Mức Phạt Hành Chính

Cách tính mức phạt tiền trong vi phạm hành chính như thế nào? Với nguyên tắc mọi vi phạm hành chính phải được kịp thời phát hiện và bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu… Continue Reading

Arrow-up