10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

Blog

Tư vấn luật đầu tư
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Luật Đầu Tư

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư Các hình thức đầu tư Thủ tục triển khai dự án đầu tư Ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện Đầu tư ra nước ngoài Những… Continue Reading

Tư vấn luật đấu thầu
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Luật Đấu Thầu

06 NỘI DUNG CỦA LUẬT ĐẤU THẦU, BẤT KỲ NHÀ THẦU NÀO CŨNG CẦN NẮM RÕ Hoạt động đấu thầu được tiến hành nhằm lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua… Continue Reading

Tư vấn luật công chứng
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Luật Công Chứng

TƯ VẤN LUẬT CÔNG CHỨNG Do yêu cầu của công việc, của thủ tục hành chính, đời sống xã hội và nhiều nguyên nhân khác cũng như ý nghĩa góp phần bảo đảm tính an… Continue Reading

Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ Tranh chấp dân sự là những tranh chấp xảy ra giữa các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự về các quan hệ… Continue Reading

mẫu hợp đồng lao động
Tháng Sáu 12, 2020

Mẫu Hợp đồng lao động

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG này đã được lập vào ngày __________tại _____bởi và giữa các bên sau đây: NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: Tên công ty:......................................................... Người đại diện: .................................................. Quốc… Continue Reading

Tư vấn hợp đồng dân sự
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Hợp Đồng Dân Sự

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Hợp đồng dân sự là một trong các căn cứ hợp pháp, phổ biến, thông dụng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay… Continue Reading

Tư vấn tranh chấp thừa kế
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Tranh Chấp Thừa Kế

TƯ VẤN TRANH CHẤP THỪA KẾ Thừa kế di sản của người chết để lại là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế, dù đó là người thừa kế theo di chúc hay theo… Continue Reading

Tư vấn phân chia di sản thừa kế
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Phân Chia Di Sản Thừa Kế

TƯ VẤN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Thừa kế là việc chuyển giao tài sản của một người sau khi người này chết cho những người khác theo qui định của pháp luật. Thế… Continue Reading

Tư vấn lập di chúc
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Lập Di Chúc

Di chúc là gì? Điều kiện để di chúc được xem là hợp pháp Hình thức của di chúc hợp pháp Quyển gửi giữ di chúc của người lập di chúc Hiệu lực của di… Continue Reading

Tư vấn thế chấp tài sản
Tháng Sáu 12, 2020

Tư Vấn Thế Chấp Tài Sản

TƯ VẤN THẾ CHẤP TÀI SẢN Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các giao dịch dân sự diễn ra ngày càng nhiều, rủi ro phát sinh ngày càng cao, vì vậy để đảm… Continue Reading

Arrow-up