10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

Blog

Tháng Bảy 16, 2020

Tội cưỡng dâm theo quy định của Bộ Luật Hình Sự mới nhất

TỘI CƯỠNG DÂM THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT Tội cưỡng dâm thuộc nhóm “các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” là tội… Continue Reading

Tháng Bảy 16, 2020

Tội hiếp dâm theo quy định của Bộ Luật Hình Sự mới nhất

TỘI HIẾP DÂM THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT Tội hiếp dâm thuộc nhóm “các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” là tội… Continue Reading

Tháng Bảy 16, 2020

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (theo quy định BLHS mới nhất)

TỘI GIẾT NGƯỜI DO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT Quyền phòng vệ là quyền vốn có của mỗi người, góp phần đấu… Continue Reading

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Tháng Bảy 16, 2020

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định BLHS mới nhất

TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thuộc… Continue Reading

Tháng Bảy 16, 2020

Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo quy định của BLHS mới nhất

TỘI GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON MỚI ĐẺ THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT Tội giết hoặc vứt con mới đẻ thuộc nhóm “các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân… Continue Reading

Arrow-up