10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

Mẫu Hợp đồng lao động

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG này đã được lập vào ngày __________tại _____bởi và giữa các bên sau đây:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

 • Tên công ty:…………………………………………………
 • Người đại diện: …………………………………………..
 • Quốc tịch: ………………………………………………….
 • Chức vụ:……………………………………………………
 • Điên thoại:………………………………………………….
 • Địa chỉ:……………………………………………………..

NGƯỜI LAO ĐỘNG:

 • Anh: ……………………………………………………..
 • Quốc tịch: …………………………………………….
 • Sinh ngày:………tại: ……………………………….
 • Địa chỉ thường trú:………………………………..
 • Số CMND: …………..cấp ngày: ………… tại:
 • Số sổ lao động (nếu có):……………………….
  ĐIỀU 1: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG
 • Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn, từ ngày:………….đến:…………………………………….
 • Thời gian thử việc:Từ ngày: từ ngày: ………………đến:……………………..
 • Địa điểm làm việc:……………………………………………………………….
 • Chức vụ:…………………………………………………………………………..
 • Phòng ban:
 • Công việc phải làm: Theo bảng mô tả công việc đã được thỏa thuận. Bảng mô tả công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty
  ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 • Thời giờ làm việc: 8 giờ / ngày, từ 8:30 – 17:30 (và có 01 giờ nghỉ từ 12:00 đến 13:00, không tính vào giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần.)
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:Văn phòng phẩm và các dụng cụ làm việc phù hợp với vị trí và chức vụ
  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Quyền lợi
 • Phương tiện đi lại, làm việc: Tự túc
 • Mức lương chính hoặc tiền công: VND _________/tháng (lương gộp)
 • Mức lương thử việc: 100% mức lương chính (lương gộp)
 • Hình thức trả lương: Chuyển khoản
 • Phụ cấp gồm:
 • Ăn Trưa;
 • Trợ cấp điện thoại;
 • Đồng phục;
 • Được trả lương vào: 2 ngày trước ngày cuối cùng của tháng
 • Tiền thưởng: Theo chính sách Công ty
 • Chế độ nâng lương: tiền lương hoặc tiền công của Người lao động sẽ được đánh giá và điều chỉnh hàng năm theo quyết định của Người sử dụng lao động tại từng thời điểm.
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm:Theo yêu cầu của công việc
 • Chế độ nghỉ ngơi ( nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…)
 • Theo chính sách Công ty và luật lao động (____ ngày phép một năm)
 • Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): theo luật lao động, luật BHXH và luật BHYT Việt Nam
 • Chế độ đào tạo: Người lao động sẽ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn,phục vụ cho nhu cầu công việc tại từng thời điểm. Khi tham gia các khóa đào tạo, người lao động có thể được yêu cầu ký cam kết đào tạo và thực hiện theo đúng cam kết đào tạo đã ký
 • Trợ cấp thôi việc, mất việc: theo luật lao động và luật BHXH Việt Nam
 • Nghĩa vụ:
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo chính sách Công ty.
 • Không được tiến hành các hoạt động kinh doanh mang tính cạnh tranh với Công ty hoặc làm việc với các đối thủ cạnh tranh của Công ty trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
  ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 • Nghĩa vụ:
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao đồng
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
 • Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội dung lao động của doanh nghiệp.
  ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày __________. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao đồng cũng có giá trịnhư các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Người lao động

 

Đại diện

Người sử dụng lao động

 

 

Bạn muốn được tư vấn, vui lòng gọi hotline miễn phí