10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo quy định của BLHS mới nhất

TỘI GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON MỚI ĐẺ THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT

Tội giết hoặc vứt con mới đẻ thuộc nhóm “các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người được quy định tại Điều 124 Bộ luật Hình sự hiện hành. Xét về bản chất, tội giết hoặc vứt con mới đẻ là dạng tội phạm cụ thể và đặc biệt của tội giết người. Theo đó, những năm gần đây tội phạm giết người nói chung và tội phạm giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ nói riêng tại Việt Nam có diễn biến phức tạp. Nhằm mang đến góc nhìn và tư duy pháp lý một cách rõ ràng và đa chiều nhất. Nay Hãng Luật Thành Công kính gửi đến Quý khách hàng, Quý độc giả bài viết với chủ đề “TỘI GIẾT HOẶC VỨT CON MỚI ĐẺ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT”.

Kính mời Quý khách hàng, Quý độc giả cùng Hãng Luật Thành Công tìm hiểu các nội dung sau đây:

luật sư hồ đặng lâu

BÀI VIẾT NÀY BAO GỒM NHỮNG MỤC CHÍNH SAU ĐÂY:

I. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật Hình sự hợp nhất số 01/VBHN-VPQH (Hợp nhất Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Bổ sung Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

– Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định về hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

 – Nghị quyết số 04-HĐTPTANDTC/NQ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành.

II. Những yếu tố cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Thế nào là tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ?

Tội giết hoặc vứt con mới đẻ là trường hợp người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết hoặc vứt con mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.

2. Các yếu tố cấu thành tội giết hoạc vứt bỏ con mới đẻ

a. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội giết hoặc vứt con mới đẻ chính là người mẹ đã sinh ra đứa bé bị giết hoặc vứt bỏ đó trong vòng 7 ngày tuổi, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Cụ thể, đây là tội phạm ít nghiêm trọng nên chủ thể của tội phạm này là người mẹ phải đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên. Trong trường hợp người mẹ chưa đủ 16 tuổi mà giết hoặc vứt con mới đẻ của mình thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

b. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, cụ thể là tính mạng của đứa trẻ mới vừa đẻ – có nghĩa là con mới sinh ra trong vòng 7 ngày trở lại. Đặc biệt con mới đẻ phải chính là con do người mẹ phạm tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ sinh ra, có quan hệ ruột thịt, huyết thống với người phạm tội (người mẹ). Trường hợp giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ hơn 07 ngày tuổi thì không bị coi là phạm tội này.

c. Mặt chủ quan của tội phạm

– Tội phạm thực hiện hành vi giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ với lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp . Cụ thể:

Thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp là hành vi của người phạm tội (người mẹ) mà khi đó người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là rất nguy hiểm sẽ tước đoạt đi mang sống của đứa trẻ, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Thực hiện hành vi với lỗi cố ý gián tiếp là người phạm tội (người mẹ) nhận thức rõ hành vi của mình có thể dẫn đến cái chết cho con mới đẻ, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy người phạm tội không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra.

– Mục đích: Nhằm tước đoạt mạng sống của con mới đẻ đối với trường hợp giết con mới để hoặc bỏ mặc cho hậu quả chết người xảy ra đối với trường hợp vứt bỏ con mới đẻ.

d. Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi giết con mới để của người mẹ có thể được thể hiện dưới dạng không hành động hoặc bằng hành động. Cụ thể, hành vi thể hiện dưới dạng không hành động như: không chăm sóc, không cho bú, ăn uống, bỏ đói con mới đẻ,… Hành vi thể hiện dưới dạng hành động như: bóp mũi, miệng, cổ cho ngạt thở,…

Hành vi vứt bỏ con mới đẻ của người mẹ là hành vi sau khi sinh con xong mang con đến vứt tại bệnh viện, cửa chùa, nhà dân, ngoài đường,…Hành vi này được thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp, thấy trước hậu quả xảy ra tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Hậu quả đứa trẻ chết là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Trường hợp người mẹ vứt bỏ con mới đẻ nhưng được người khác cứu giúp nên đứa trẻ không chết thì người mẹ không phạm tội này.

Một số lưu ý của Luật sư Hãng luật Thành Công:

 1. Giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết là tội phạm có cấu thành giảm nhẹ đặc biệt. Vì vậy, cần được vận dụng thận trọng và chặt chẽ.
 2. Con mới đẻ là đứa trẻ mới sinh ra trong bảy ngày trở lại.
 3. Chủ thể của tội phạm này chỉ là người mẹ sinh ra đứa trẻ.
 4. Chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu như: khiếp sợ trước dư luận chê bai về việc mang thai và đẻ con ngoài giá thú, hoặc trước dư luận khắc nghiệt của nhà chồng cho đẻ con gái là tai họa v.v… hoặc bị hoàn cảnh khách quan đặc biệt chi phối như: đứa trẻ sinh ra có dị dạng…
 5. Người xúi giục bị cáo về tội giết con mới đẻ bị xử lý là đồng phạm tội này.
 6. Người không phải là mẹ của đứa trẻ mới đẻ mà giết đứa trẻ đó, thì bị xử lý vệ tội giết người.

ĐỪNG NGẠI NGẦN GỌI ĐẾN CHÚNG TÔI THEO:

III. Mức phạt trách nhiệm hình sự đối với tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

IV. Điều kiện hưởng án treo đối với tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Án treo là gì?

Án treo là biện pháp “miễn chấp hành” hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội “bị phạt tù không quá 03 năm”, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù. (Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 05 năm 2018 quy định về hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo).

2. Điều kiện hưởng án treo

Để được hưởng án treo đối với “tội giết hoặc vứt con mới đẻ” người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện sau đây: (Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP)

Thứ nhất, người phạm tội này có thời gian bị xử phạt tù là không quá 03 năm. Điều này đồng nghĩa các trường hợp có thời gian bị xử phạt tù từ 03 năm trở lên sẽ không đủ điều kiện để được xét án treo.

Thứ hai, người phạm tội có nhân thân tốt. Cụ thể:

– Có nhân thân tốt là nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

– Trưòng hợp người phạm tội này đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

Thứ ba, người phạm tội có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự hiện hành và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Thứ tư, người phạm tội phải có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Thứ năm, xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

=> Như vậy, người phạm tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ có thể được hưởng án treo nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

luật sư hồ đặng lâu

Một số lưu ý của Luật sư Hãng Luật Thành Công về điều kiện được hưởng án treo “tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”

 1. Án treo là trường hợp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện chứ không phải là một loại hình phạt.
 2. Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.
 3. Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.
 4. Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

ĐỪNG NGẠI NGẦN GỌI ĐẾN CHÚNG TÔI:

V. Phân biệt tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ với tội giết người

Hãng Luật Thành Công (TC Lawyers) được thành lập bởi các Luật sư, Luật gia và các Chuyên gia về pháp luật, luôn không ngừng phấn đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hàng trong và ngoài nước.               

Với phương châm là “Sự hài lòng của Quý khách hàng chính là tiêu chí để đáng giá chất lượng dịch vụ của chúng tôi”, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ có chất lượng vượt trội hơn so với sự mong đợi của Quý khách hàng, với thái độ tận tậm, tận tụy, chuyên nghiệp, coi quyền lợi của Quý khách hàng chính là quyền lợi của Công ty để nỗ lực đạt được kết quả cuối cùng thật sự hoàn hảo và thoả mãn được các yêu cầu của Quý khách hàng.

Uy tín của Hãng Luật Thành Công đã được nhiều Lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp chứng nhận:

Hãng Luật Thành Công (TC Lawyers) được thành lập bởi đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng, đã và đang tham gia nhiều vụ án hình sự với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Đặc biệt, đến với chúng tôi Khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật trực tiếp bởi các Luật sư hàng đầu của Hãng Luật Thành Công. Để tránh mất nhiều thời gian tìm kiếm nguồn thông tin, lại gặp những kiến thức không chuyên môn, chưa giải đáp được vấn đề đang gặp phải.

Khách hàng vui lòng để lại thông tin liên hệ, Hãng Luật Thành Công sẽ chủ động liên lạc lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Hoặc để thuận tiện hơn, Quý khách hàng nên gọi ngay đến số:  1900 633 710 để được nhận tư vấn rõ ràng, chuẩn xác từ các Luật sư đầu ngành. Hàng luật Thành Công sẽ giúp bạn tiết kiệm đối đa thời gian và công sức để tra cứu trên các website luật pháp không chính thống.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Trụ sở chính: Số 114D đường Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
 • CN Hóc Môn: Số 004A-004B Bùi Công Trừng, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
 • Hotline:  1900 633 710
 • Email:  congtyluatthanhcong@gmail.com
 • Website: hangluatthanhcong.vn

 

5/5

Bạn muốn được tư vấn, vui lòng gọi hotline miễn phí