10.000 khách hàng

Tin dùng thường xuyên

100% Luật Sư

có thẻ Luật sư

Hỗ trợ 24/7

Luôn sẵn sàng tư vấn

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (Update 2020)

Trong thời gian qua, tội phạm ma túy diễn diễn biến rất phức tạp, manh động với nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau. Việc này kéo theo hệ lụy là gia tăng số lượng người nghiện trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an và đời sống xã hội.

Pháp luật Việt Nam quy định tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy là tội danh bị xử phạt hình sự rất nặng. Luật Thành Công sẽ giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu những quy định của pháp luật liên quan tới tội mua bán ma túy:

Cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm hình sự đối với tội phạm ma túy

Tội phạm ma túy bị xử phạt hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ma túy là gì? Có những loại ma túy nào?

Luật phòng chống ma túy có nêu rõ “Ma túy là các chất gây nghiện, các chất hướng thần được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành”.

Ma túy thường được chia thành 3 loại chính:

– Ma túy có nguồn gốc tự nhiên: Là những thực vật tự nhiên có chứa chất gây nghiện như cây anh túc, cây cần sa, cây coca…

– Ma túy bán tổng hợp: Là loại ma túy được tổng hợp từ những loại có sẵn trong tự nhiên như Morphine, Cocain, Heroine,…

– Ma túy tổng hợp: Là loại ma túy được tổng hợp từ các loại tiền chất hóa học như: Thuốc lắc, Ma túy đá, Ma túy tem giấy LSD,…

Khi nào thì sử dụng ma túy là hợp pháp

Theo quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2000, ma túy chỉ được sử dụng hợp pháp nếu phục vụ mục đích: giám định, nghiên cứu, bảo quản, khám chữa bệnh,….và phải được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.


Hành vi nào liên quan đến ma túy sẽ bị xử lý hình sự

Theo Bộ Luật hình sự 2015, các hành vi liên quan đến ma túy sau đây sẽ bị xử lý hình sự:

  1. Trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy (Điều 247)
  2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 248, 249, 250)
  3. Mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy (Điều 251, 252)
  4. Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất, phương tiện, dụng cụ dùng để sản xuất hoặc phục vụ sử dụng ma túy (Điều 253, 254).
  5. Tổ chức, chứa chấp việc sử dụng ma túy trái phép (Điều 255, 256)
  6. Cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 257, 258)
  7. Vi phạm quy định trong việc quản lý chất ma túy, tiền chất ma túy (Điều 259)

Trồng cây có chứa chất ma túy bị xử phạt thế nào?

Người nào trồng cây thuốc phiện, cần sa, coca,..có chứa chất ma túy bị xử phạt theo quy định như sau:

  1. Phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm nếu đã được giáo dục, tạo điều kiện ổn định cuộc sống mà vẫn tái phạm với số lượng từ 500 đến 3000 cây.
  2. Phạt tù từ 03 đến 07 năm nếu vi phạm có tổ chức với số lượng từ 3000 cây trở lên.

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 50.000.000 đồng.

Sản xuất trái phép chất ma túy bị xử phạt thế nào?


Sản xuất trái phép chất ma túy dưới mọi hình thức sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến chung thân, thậm chí là tử hình tùy theo mức độ phạm tội và số lượng ma túy được sản xuất.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm theo bảng dưới đây:

Loại ma túy Số lượng Mức độ xử phạt
Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca 0g – 500g 2 năm – 7 năm
500g – 1kg 7 năm – 15 năm
1kg – 5kg 15 năm – 20 năm
> 5kg Chung thân đến tử hình
Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA 0g – 5g 2 năm – 7 năm
5g – 30g 7 năm – 15 năm
30g – 100g 15 năm – 20 năm
> 100g Chung thân đến tử hình
Các chất ma túy khác ở thể rắn 0g – 20g 2 năm – 7 năm
20g – 100g 7 năm – 15 năm
100g – 300g 15 năm – 20 năm
> 300g Chung thân đến tử hình
Các chất ma túy khác ở thể lỏng 0ml – 100ml 2 năm – 7 năm
100ml – 200ml 7 năm – 15 năm
200ml – 750ml  15 năm – 20 năm
> 750ml Chung thân đến tử hình

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Những người tàng trữ ma túy trái phép bị xử phạt ra sao?

Tàng trữ trái phép chất ma túy có khung hình phạt từ 01 năm đến chung thân tùy theo mức độ, số lần phạm tội và số lượng ma túy tàng trữ.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật hình sự 2015 quy định cụ thể các mức xử phạt như sau:

Loại ma túy Số lượng Mức độ xử phạt
Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca 1g – 500g 1 năm – 5 năm
500g – 1kg 5 năm – 10 năm
1kg – 5kg 10 năm – 15 năm
> 5kg 15 năm đến chung thân
Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA 0,1g – 5g 1 năm – 5 năm
5g – 30g 5 năm – 10 năm
30g – 100g 10 năm – 15 năm
> 100g 15 năm đến chung thân
Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả hoặc bộ phận của cây có chứa chất ma túy 1kg – 10kg 1 năm – 5 năm
10kg – 25kg 5 năm – 10 năm
15kg – 75kg 10 năm – 15 năm
> 75kg 15 năm đến chung thân
Quả thuốc phiện khô 5kg – 50kg 1 năm – 5 năm
50kg – 200kg 5 năm – 10 năm
200kg – 600kg 10 năm – 15 năm
> 600kg 15 năm đến chung thân
Quả thuốc phiện tươi 1kg – 10kg 1 năm – 5 năm
10kg – 50kg 5 năm – 10 năm
50kg – 150kg 10 năm – 15 năm
> 150kg 15 năm đến chung thân
Các chất ma túy khác ở thể rắn 1g – 20g 1 năm – 5 năm
10g – 100g 5 năm – 10 năm
100g – 300g 10 năm – 15 năm
> 300g 15 năm đến chung thân
Các chất ma túy khác ở thể lỏng 10ml – 100ml 1 năm – 5 năm
100ml – 250ml 5 năm – 10 năm
250ml – 750ml 10 năm – 15 năm
> 750ml 15 năm đến chung thân

Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị xử phạt ra sao?

Tội phạm ma túy không chỉ tổ chức, xây dựng mạng lưới vận chuyển tinh vi với nhiều hình thức trốn tránh, ngụy trang khác nhau mà còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lợi dụng vận chuyển ma túy cho chúng.

Pháp luật quy định hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị xử lý tới tử hình. Cụ thể như sau:

Loại ma túy Số lượng Mức độ xử phạt
Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca 1g – 500g 2 năm – 7 năm
500g – 1kg 7 năm – 15 năm
1kg – 5kg 15 năm – 20 năm
> 5kg Chung thân đến tử hình
Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA 0,1g – 5g 2 năm – 7 năm
5g – 30g 7 năm – 15 năm
30g – 100g 15 năm – 20 năm
> 100g Chung thân đến tử hình
Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả hoặc bộ phận của cây có chứa chất ma túy 1kg – 10kg 2 năm – 7 năm
10kg – 25kg 7 năm – 15 năm
25kg – 75kg 15 năm – 20 năm
> 75kg Chung thân đến tử hình
Quả thuốc phiện khô 5kg – 50kg 2 năm – 7 năm
50kg – 200kg 7 năm – 15 năm
200kg – 600kg 15 năm – 20 năm
> 600kg Chung thân đến tử hình
Quả thuốc phiện tươi 1kg – 10kg 2 năm – 7 năm
10kg – 50kg 7 năm – 15 năm
50kg – 150kg 15 năm – 20 năm
> 150kg Chung thân đến tử hình
Các chất ma túy khác ở thể rắn 1g – 20g 2 năm – 7 năm
20g – 100g 7 năm – 15 năm
100g – 300g 15 năm – 20 năm
> 300g Chung thân đến tử hình
Các chất ma túy khác ở thể lỏng 10ml – 100ml 2 năm – 7 năm
100ml – 250ml 7 năm – 15 năm
250ml – 750ml 15 năm – 20 năm
> 750ml Chung thân đến tử hình

Mua bán trái phép chất ma túy bị xử phạt thế nào?

Ma túy là món hàng béo bở với lợi nhuận khổng lồ, do đó tội phạm ma túy luôn tìm mọi thủ đoạn để thực hiện các giao dịch của chúng. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi mua bán trái phép với mức xử phạt rất nặng nhằm tăng tính răn đe.

Ví dụ, chỉ với 0,1g Heroine hoặc Cocaine, người vi phạm đã có thể bị phạt tới 7 năm tù giam, mức phạt này tăng lên tới 15 năm với chỉ 5g thậm chí là tử hình nếu vượt quá 100g.

Bạn đọc tham khảo thêm các khung hình phạt cụ thể như sau:

Loại ma túy Số lượng Mức độ xử phạt
Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca < 500g 2 năm – 7 năm
500g – 1kg 7 năm – 15 năm
1kg – 5kg 15 năm – 20 năm
> 5kg Chung thân đến tử hình
Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA < 5g 2 năm – 7 năm
5g – 30g 7 năm – 15 năm
30g – 100g 15 năm – 20 năm
> 100g Chung thân đến tử hình
Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả hoặc bộ phận của cây có chứa chất ma túy < 10kg 2 năm – 7 năm
10kg – 25kg 7 năm – 15 năm
25kg – 75kg 15 năm – 20 năm
> 75kg Chung thân đến tử hình
Quả thuốc phiện khô < 50kg 2 năm – 7 năm
50kg – 200kg 7 năm – 15 năm
200kg – 600kg 15 năm – 20 năm
> 600kg Chung thân đến tử hình
Quả thuốc phiện tươi 1kg – 10kg 2 năm – 7 năm
10kg – 50kg 7 năm – 15 năm
50kg – 150kg 15 năm – 20 năm
> 150kg Chung thân đến tử hình
Các chất ma túy khác ở thể rắn < 20g 2 năm – 7 năm
20g – 100g 7 năm – 15 năm
100g – 300g 15 năm – 20 năm
> 300g Chung thân đến tử hình
Các chất ma túy khác ở thể lỏng < 100ml 2 năm – 7 năm
100ml – 250ml 7 năm – 15 năm
250ml – 750ml 15 năm – 20 năm
> 750ml Chung thân đến tử hình

Tàng trữ, vận chuyển, mua bán tiền chất để sản xuất ma túy bị tội gì?

Tiền chất ma túy thường được sử dụng để bào chế các loại ma túy tổng hợp mà phổ biến nhất là ma túy đá và thuốc lắc.

Việc lưu hành tự do các tiền chất ma túy được nhận định là vô cùng nguy hiểm khi các công thức bào chế có thể dễ dàng tìm hiểu, mua bán trên mạng internet.

Do đó, pháp luật Việt Nam phạt tù từ 01 năm lên tới chung thân cho bất cứ ai sử dụng tiền chất để sản xuất ma túy.

Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy bị xử phạt thế nào?

Người nào sử dụng vũ lực, đánh đập, đe dọa, uy hiếp tinh thần người khác để bắt họ phải sử dụng ma túy sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Các tình tiết tăng nặng như gây tổn thương cơ thể vĩnh viễn cho người khác; tổ chức cưỡng bức sử dụng ma túy; gây chết người; ép buộc trẻ em hoặc phụ nữ đang mang thai sẽ bị phạt tù đến 20 năm hoặc chung thân.

Ngoài ra, việc lôi kéo, dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng ma túy dưới mọi hình thức đều bị phạt từ 1 năm đến 5 năm tù giam.

Banner

Hãng Luật Thành Công (TC Lawyers) được thành lập bởi các Luật sư và các Chuyên gia về pháp luật hàng đầu nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hàng trong và ngoài nước.              

Luật Thành Công là tổ chức tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp hàng đầu trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Kinh doanh, Thương mại, Đất đai – Bất động sản; Đầu tư, Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán, Dân sự, Hình sự, Hành chính và Lao động.

Nếu các bạn có những thắc mắc, băn khoăn về luật pháp trong công việc kinh doanh hoặc đời sống hàng ngày, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi – Hãng Luật Thành Công để được tư vấn, giải đáp và hướng dẫn tận tình, chi tiết.

Trước khi gọi đến Hotline bên dưới, bạn nên nắm rõ kiến thức đầy đủ nhất về Luật Hình Sự để am hiểu tường tận bộ Luật về Ma túy của Pháp Luật Việt Nam.

Bạn muốn được tư vấn, vui lòng gọi hotline miễn phí