Tư Vấn Nội Quy Lao Động

Một số điểm cần lưu ý khi Doanh nghiệp ban hành Nội quy lao động

Nội quy lao động là văn bản được ban hành với mục đích thực thi quyền của người sử dụng lao động, góp phần hạn chế những vi phạm của người lao động và nâng cao năng suất lao động. Mặt khác, nội quy lao động còn là nghĩa vụ nhằm tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, hạn chế lạm quyền trong quan hệ lao động.

Do đó, Bộ Luật Lao động quy định chặt chẽ hình thức, nội dung của nội quy lao động, và việc đăng ký nội quy lao động là thủ tục bắt buộc trong trường hợp nào? Bài viết sau đây của Luật sư Hồ Đặng Lâu sẽ chỉ ra những vấn đề cần lưu ý khi Doanh nghiệp ban hành nội quy lao động.

 

Luật sư Hồ Đặng Lâu

BÀI VIẾT NÀY BAO GỒM NHỮNG MỤC CHÍNH SAU ĐÂY:

I. Nội quy lao động là gì? Khi nào người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động?

– Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động nhằm xác lập trật tự lao động, chuẩn mực chung tại nơi làm việc. Nội quy lao động cũng là căn cứ hợp pháp để người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đối với những lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

– Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Như vậy, về chủ thể ban hành nội quy lao động, tại Khoản 2 Điều 119 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, doanh nghiệp không phải là chủ thể duy nhất phải có nội quy lao động khi sử dụng từ 10 người lao động trở lên. Ngoài ra còn có các chủ thể các như cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động…

 

Lưu ý của Luật sư Hồ Đặng Lâu về nội dung của hợp đồng lao động:

1. Để nắm rõ những nội dung chủ yếu của một hợp đồng lao động, cần tham khảo Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 148/2018/NĐ-CP);

2. Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động;

3. Một số văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong bài viết có thể hết hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng tra cứu. Do đó, để tối ưu nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hãng Luật Thành Công để được đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí và chính xác nhất.
ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO:

II. Nguyên tắc ban hành nội quy lao động

Việc xây dựng nội quy lao động không phải hoàn toàn dựa trên mong muốn của doanh nghiệp, mà đòi hỏi phải tuân theo các quy định của Bộ Luật Lao động và pháp luật có liên quan. Cụ thể, người sử dụng lao động phải đảm bảo những nguyên tắc sau đây:

– Thứ nhất, nội quy lao động phải được ban hành dưới hình thức là văn bản

– Thứ hai, nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan

– Thứ ba, trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (tổ chức công đoàn cơ sở)

– Thứ tư, khi ban hành nội quy lao động người sử dụng lao động phải thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Các quy định này nhằm mục đích đảm bảo người lao động được biết và nắm rõ nội dung của nội quy lao động. Từ đó có cách xử sự cho phù hợp. Trường hợp người sử dụng lao động không thông báo và người lao động không biết đến nội dung quy định trong nội quy lao động thì người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động.

 

III. Nội quy lao động cần phải có những nội dung nào?

Để bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, đồng thời ngăn cấm các hành vi vi phạm pháp luật Lao động do người sử dụng lao động lạm quyền. Khoản 2 Điều 119 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, nội quy lao động cần phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

3.1 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nội quy lao động phải quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

3.2 Trật tự tại nơi làm việc

Nội quy lao động phải quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình)

3.3 An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc

Người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

3.4 Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động

Nội quy lao động quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

3.5 Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Nội quy lao động quy định danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

IV. Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động

Bước 1: Người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (tổ chức công đoàn cơ sở)

Bước 2: Hoàn thiện nội quy lao động, người sử dụng lao động quyết định ban hành nội quy lao động

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh (cụ thể là Sở Lao động Thương binh và Xã hội)

* Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm:

– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

– Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

– Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

– Nội quy lao động.

Bước 4: Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động (có ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động)

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động

– Khi nhận được văn bản thông báo nội quy lao động có quy định trái với pháp luật, người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động

– Hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động quy định tại Khoản 4 và 5 Điều này được thực hiện như đăng ký nội quy lao động

luật sư hồ đặng lâu

Lời khuyên của Luật sư Hồ Đặng Lâu về đăng ký nội quy lao động:

1. Đăng ký nội quy lao động (khi sử dụng từ 10 lao động trở lên) là một thủ tục bắt buộc quy định tại Điều 120 Bộ Luật Lao động 2012 (hướng dẫn bởi Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP);

2. Trường hợp không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (chi tiết tham khảo mục 6 của bài viết dưới đây);

3. Một số văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong bài viết có thể hết hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng tra cứu. Do đó, để tối ưu nhất Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Hãng Luật Thành Công để được đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí và chính xác nhất.

ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO:

V. Hiệu lực của nội quy lao động

Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động hợp lệ hoặc ngày nhận hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

 

VI. Xử phạt vi phạm hành chính nếu không đăng ký nội quy lao động

– Về nguyên tắc, ngay khi nội quy lao động đã đăng ký có hiệu lực thi hành, người sử dụng lao động phải thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Trường hợp người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

– Ngoài ra, người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các trường hợp vi phạm sau đây:

+ Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

+ Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

+ Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực.

– Cơ sở pháp lý: Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

Tư vấn nội quy lao động 2

Luật sư Hồ Đặng Lâu thuộc Hãng Luật Thành Công tư vấn về nội quy lao động

Hãng Luật Thành Công (TC Lawyers) được thành lập bởi các Luật sư, Luật gia và các Chuyên gia về pháp luật, luôn không ngừng phấn đấu để trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hàng trong và ngoài nước.            

Với phương châm là “Sự hài lòng của Quý khách hàng chính là tiêu chí để đáng giá chất lượng dịch vụ của chúng tôi”, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ có chất lượng vượt trội hơn so với sự mong đợi của Quý khách hàng, với thái độ tận tậm, tận tụy, chuyên nghiệp, coi quyền lợi của Quý khách hàng chính là quyền lợi của Công ty để nỗ lực đạt được kết quả cuối cùng thật sự hoàn hảo và thoả mãn được các yêu cầu của Quý khách hàng.

Uy tín của Hãng Luật Thành Công đã được nhiều Lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp chứng nhận.

Hãng Luật Thành Công (TC Lawyers) với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực lao động, kiểm tra tính pháp lý của nội quy lao động cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc biệt, đến với chúng tôi Khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật trực tiếp bởi các Luật sư hàng đầu của Hãng Luật Thành Công. Để tránh mất nhiều thời gian tìm kiếm nguồn thông tin, lại gặp những kiến thức không chuyên môn, chưa giải đáp được vấn đề đang gặp phải.

Khách hàng vui lòng để lại thông tin liên hệ, Hãng Luật Thành Công sẽ chủ động liên lạc lại với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Hoặc để thuận tiện hơn, Quý khách hàng nên gọi ngay đến số:  1900 633 710 để được nhận tư vấn rõ ràng, chuẩn xác từ các Luật sư đầu ngành. Hàng luật Thành Công sẽ giúp bạn tiết kiệm đối đa thời gian và công sức để tra cứu trên các website luật pháp không chính thống.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • Trụ sở chính: Số 114D đường Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • CN Hóc Môn: Số 004A-004B Bùi Công Trừng, Ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
  • Hotline:  1900 633 710
  • Email:  congtyluatthanhcong@gmail.com
  • Website: hangluatthanhcong.vn

Bạn muốn được tư vấn, vui lòng gọi hotline miễn phí

Arrow-up